Tvrđa

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI TVRĐA ZA 2020.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Postavljanje rigola na Ivaninom trgu 10.000,00
UKUPNO: 10.000,00 10.000,00
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Postavljanje umjetne trave na Ivaninom trgu,   Vijenac Ivana Meštrovića 90.000,00
UKUPNO: 90.000,00 90.000,00
SVEUKUPNO: 100.000,00 100.000,00