Tenja

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA TENJA ZA 2020.
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Uređenje i dopuna sadržaja na dječjim igralištima – lokacije prema potrebi 14.842,50
UKUPNO: 15.000,00 14.842,50
Red. broj SPORTSKA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Uređenje sportskog igrališta – NK Slavonac 69.375,00
UKUPNO: 70.000,00 69.375,00
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Postavljanje pristupne točke besplatnog bežičnog interneta na lokaciji MO Tenja, Ulica Vladka Mačeka 20 14.687,50
UKUPNO: 15.000,00 14.687,50
SVEUKUPNO: 100.000,00 98.905,00