ZVONKO PENOVIĆ Projekt „Boje vremena“ uspješno motivira i pokreće kreativno izražavanje djece i mladih

Udruga ANKH trenutno broji 13 članova. Princip udruge je senzibilizirati javnost za Udruga ANKH trenutno broji 13 članova. Princip udruge je senzibilizirati javnost za kreativne, društveno korisne i humane aktivnosti, programe i projekte. kreativne, društveno korisne i humane aktivnosti, programe i projekte.