ZLATKO TOT Zmajada ima tradiciju dugu 45 godina i treba ju očuvati zbog djece

Za Aeroklub Osijek iz gradskog je proračuna lani osigurano 44.600 kuna, za što je utrošen taj iznos? - Taj iznos bio je namijenjen suorganiziciji Zmajade, mi praktički nismo dobili ništa. Proračun na Zmajadu nekada je bio 80.000 kuna, a sada…