JADRANKA KOKOLARI Udruge su važna karika u društvenoj zajednici i snaga ovoga društva

Jeste li zadovoljni suradnjom s Gradom? - Ne mogu reći da sam nezadovoljna jer kad god nešto dobiješ od nekoga, bez obzira koliko to bilo, treba biti zadovoljan. Iako smatram kako trebamo dobiti više, uzimajući u obzir naš ukupni rad…