VLASTA ŠKORAK Želimo potpuno uključiti osobe s intelektualnim teškoćama u život zajednice

Zapošljavanje uz podršku je vid potpomognutog zapošljavanja, a odnosi se na plaćeni posao koji obavlja osoba s intelektualnim teškoćama u redovnoj radnoj sredini, uz podršku i praćenje radnog asistenta.