Sastanci s građanima o azbestnom otpadu

Grad Osijek još je u srpnju objavio javni poziv građanima da Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze objekti koji sadrže materijale od azbesta…