Obilježen Međunarodni dan zaštite životinja

Grad Osijek u suradnji s Udrugom za dobrobit i zaštitu mačaka i pasa „9 života“ organizira edukativne aktivnosti o odgovornom držanju životinja. Namjera je senzibilizirati sugrađane o važnosti kastracije mačaka kako bi se smanjio broj napuštenih životinja na području grada. AKTIVNOSTI…

Natječaj za davanje u zakup javnog skloništa

Grad Osijek raspisao je Javni natječaj za davanje u zakup javnog skloništa na području grada. Predmet Natječaja je javno sklonište na Vijencu Kraljeve Sutjeske, površine 160,00 m2. Javno sklonište se nalazi na k.č.br. 4859 k.o. Osijek, upisana u z.k.ul. br. 18671. NAMJENA Na…