35.372.211 kuna proračunskog novca za Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog

  Iz Proračuna će se Grada Osijeka u 2018. godini izdvojiti 35.372.211 kuna za Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog.