DAMIR ZAHIROVIĆ Grad Osijek ima model bodovanja uspjeha i po njemu se može napredovati

Za Taekwondo klub „Osijek“ u 2016. iz gradskog je proračuna planirano 16.986 kuna, je li taj iznos dovoljan? Koji su drugi izvori financiranja? - To je dostatno za osnovne potrebe kluba poput plaćanja članarine prema taekwondo savezu, registraciju za natjecatelje…