INES NOVAK Želimo da se angažman naših predstavnika usmjeri i na razvoj lokalnih politika u području djece i roditelja

Udruga sa Gradom Osijekom surađuje od samih početaka, ali unazad par godina ta se suradnja intenzivirala. Grad Osijek pruža podršku kroz partnerstva na projektima te suradnjom i podrškom za pojedine aktivnosti.