Športska udruga slijepih “Svjetlost Osijek” predstavila projekt financiran sredstvima EU

Športska udruga slijepih „Svjetlost Osijek“ kao nositeljica projekta, pružit će uslugu videćeg pratitelja za 12 odraslih slijepih osoba te u sklopu realizacije projekta zaposliti 4 videća pratitelja na pola radnoga vremena i jednu osobu kao kordinatora

STOJAN BJELAJAC S Gradom provodimo akciju “Prošetajmo zajedno”, jedinstvenu u svijetu

Sportska udruga slijepih Svjetlost najuspješni je kolektiv za osobe sa invaliditetom u Osijeku u 2015. Koliko sekcija imate? - Imamo kuglačku, šahovsku i pikado sekciju u koje je uključeno pedestak naših članova, svatko se u nečemu pronašao. Oni koji nisu…