SABINA KOŽELJ-HORVAT Manjine održavaju svoju kulturu i tradiciju, to doprinosi bogatstvu Grada

Prošle godine planirano je izdavanje zbornika o znamenitim predstavnicima manjina koji žive ili su živjeli i radili u Osijeku. Svi materijali su poslani u HAZU i očekuje se da će knjiga izaći ove godine.