Interaktivna vizualizacija rashoda proračuna svih 576 gradova, općina i županija

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj je na svojim web stranicama objavila interaktivnu vizualizaciju rashoda proračuna svih 576 gradova, općina i županija za razdoblje 2010.-2015. godine. Vizualizaciji se može izravno pristupiti na http://www.udruga-gradova.hr/proracuni/ Vizualizacije omogućavaju jednostavno i javnosti pristupačno pregledavanje proračunskih…