0 comments on “IVAN JUKIĆ Grad je do sada uplatio 5.286.261 kuna za projekt Osijek”

IVAN JUKIĆ Grad je do sada uplatio 5.286.261 kuna za projekt Osijek

Koliko će sredstava Grad Osijek u 2015. godini izdvojiti za Vodovod Osijek? - Grad Osijek prema tvrtci Vodovod-Osijek d.o.o. trenutno ima izdvajanja samo kao partner u financiranju projekta Osijek, koji se najvećim dijelom financira iz fondova EU. U tome dijelu…