14.050.000 kuna proračunskog novca za održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina

Iz Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu izdvojit će se 14.050.000 kuna za održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina.

INES NOVAK Želimo da se angažman naših predstavnika usmjeri i na razvoj lokalnih politika u području djece i roditelja

Udruga sa Gradom Osijekom surađuje od samih početaka, ali unazad par godina ta se suradnja intenzivirala. Grad Osijek pruža podršku kroz partnerstva na projektima te suradnjom i podrškom za pojedine aktivnosti.