ŽELJKO BOSILJ Projektom smo osigurali edukaciju i socijalizaciju osoba sa senzoričkim oštećenjima

Naši su korisnici sudjelovali i u izvedbi interaktivne predstave „Neshvaćeni i zanemareni“ (nositelj projekta: Savez „Dodir“), s kojom su osim u Osijeku, nastupili i u Varaždinu, Splitu i u Zagrebu.

NEĐELJKO KNEŽEVIĆ Rano otkriveni rak u visokom je postotku izlječiv, stoga nam je prevencija vrlo važna

Prevencija zdravlja i jačanje spoznaje o zdravom životu s jedne strane, te pomoć i podrška oboljelima od malignih bolesti okosnica je projekta i aktivnosti naše udruge.