MIRSAD CERIĆ Proračunom za 2017. planirano je 10.000.000 kuna za programe prioriteta mjesne samouprave

Mjesna samouprava intenzivno je uključena u planiranje i realizaciju kapitalnih projekata koji se financiraju drugim proračunskim sredstvima Grada, ali i sredstvima iz državnog proračuna i fondova Europske unije.