DANIJELA PERIŠ Kroz naše Savjetovalište veliki se broj građana uključio u programe prevencije i smanjenja pretilosti

Uključivanjem Osječana u programe prevencije te usvajanjem zdravih načina života, mogu se prevenirati neke kronične bolesti te podići kvaliteta života.