DANIJEL BALAŽIĆ Film snimljen u sklopu projekta “Prevencija” pogledalo je više od 500 osnovnoškolaca

Projekt je baziran na aktivnostima vezanima za preveniranje nastanka invaliditeta uzrokovanog nekim rizičnim, neporomišljenim ponašanjima kod djece predadolescentske dobi.

MARIJANA KOPRIVNJAK Grad nam daje logističku i financijsku potporu

Iz gradskog proračuna 27.000 kuna namijenjeno je udruzi Mogu. Sudjeluje li Grad na još koji način u radu Udruge? Grad nam daje potporu u vidu zemljišta koje nam je dano na korištenje na 20 godina, bez naknade. Također, podupire projekte…