ZVONKO PENOVIĆ Projektom je podržano kreativno izražavanje djece s posebnim potrebama

Glavne aktivnosti projekta bile su usmjerene na poticanje i razvoj socijalnih, emotivnih, intelektualnih, komunikacijskih i drugih sposobnosti na način da djeca iskažu svoja razmišljanja kroz likovne radove.