IVAN JURLINA Projekt „OSC predstavlja“ namijenjen je svima koji su zainteresirani za financiranje i razvoj poslovnog pothvata

Cilj je da sudionici od predavača saznaju kako su počeli sa startupom ili tvrtkom, na kakve probleme su nailazili, na koji način su se financirali, kako su širili svoje poslovanje, s kakvim klijentima su radili…