STJEPAN DRAVINSKI Projekt dogradnje OŠ Briješće ključan je kapitalno investicijski projekt

Budući je sigurnost djece, trenutnih i budućih polaznika škole u Briješću na prvom mjestu, u narednoj godini biti će nužno rasteretiti promet na jedinoj pristupnoj cesti koja vodi u naselje.