Integrity Observer projekt – primjena predstavljenih IT alata

Projekt Integrity Observer (Nadzor integriteta) zasniva se na višedesetljetnom strateškom angažmanu udruge Partnerstvo za društveni razvoj u borbi protiv korupcije i izgradnji integriteta u javnoj administraciji na području Hrvatske, jugoistočne Europe i državama članicama Europske unije.