14.050.000 kuna proračunskog novca za održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina

Iz Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu izdvojit će se 14.050.000 kuna za održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina.