NATALIJA HAVELKA Osijek je prvi grad koji je potpisao Povelju potpore Forumu mirotvorna škola

Mirotvorna škola je višegodišnji program koji podržava i promovira školu kao zajednicu koja na temeljima mirotvorstva, kulture nenasilja, solidarnosti i suradnje potiče društvenu uključenost mladih.