KATICA ANDRAŠI Našim članicama nastojimo omogućiti fizikalnu terapiju koja im je potrebna

Fizikalna terapija nužna je ženama operiranim na dojci. Terapija organizirana na teret HZZO-a često je nedovoljna, tako da kroz ovaj projekt nastojimo našim članicama omogućiti grupne ili manualne masaže, ovisno što svaka od njih treba.