MIRTA SALOPEK KOTROMANOVIĆ Trenutno se po privatnim kućama i stanovima naši volonteri skrbe za stotinjak mačaka

Kao jedina Udruga koja se brine o napuštenim mačkama u ovoj županiji, a i šire, iz iskustva možemo reći da je velika potreba za smještajem ozlijeđenih i bolesnih mačaka.