0 comments on “MIRSAD CERIĆ Proračunom za 2017. planirano je 10.000.000 kuna za programe prioriteta mjesne samouprave”

MIRSAD CERIĆ Proračunom za 2017. planirano je 10.000.000 kuna za programe prioriteta mjesne samouprave

Mjesna samouprava intenzivno je uključena u planiranje i realizaciju kapitalnih projekata koji se financiraju drugim proračunskim sredstvima Grada, ali i sredstvima iz državnog proračuna i fondova Europske unije.