Javni pozivi za dodjelu potpora za mjeru poticanja zapošljavanja na području Grada Osijeka u 2019.

Grad Osijek raspisao je javne pozive koji su otvoreni do 31. listopada , a riječ je o dodjeli potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka u 2019. godini.

Financiranje aktivnosti udruga u području Promicanja vrijednosti Domovinskog rata

Grad Osijek raspisao je Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području Promicanja vrijednosti Domovinskog rata iz Proračuna Grada Osijeka u 2018. Tekst javnog poziva, kao i Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna…