Natječaj za davanje u zakup javnog skloništa

Grad Osijek raspisao je Javni natječaj za davanje u zakup javnog skloništa na području grada. Predmet Natječaja je javno sklonište na Vijencu Kraljeve Sutjeske, površine 160,00 m2. Javno sklonište se nalazi na k.č.br. 4859 k.o. Osijek, upisana u z.k.ul. br. 18671. NAMJENA Na navedenoj lokaciji namjena je: sportska (sportski klubovi koji organiziraju tečajeve uz naplatu ili čiji članovi … Nastavi čitati Natječaj za davanje u zakup javnog skloništa