Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja grada Osijeka

  Poticaji za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka u pisanom obliku na adresu Grad Osijek, Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka, Kuhačeva 9, 31 000 Osijek. Poticaji se mogu podnositi…