Športska udruga slijepih “Svjetlost Osijek” predstavila projekt financiran sredstvima EU

Športska udruga slijepih „Svjetlost Osijek“ kao nositeljica projekta, pružit će uslugu videćeg pratitelja za 12 odraslih slijepih osoba te u sklopu realizacije projekta zaposliti 4 videća pratitelja na pola radnoga vremena i jednu osobu kao kordinatora