MARINA MATKOVIĆ Izrazito velik broj ljudi zainteresiran je za uključivanje u naše savjetovalište

Projekt „Psihološko savjetovalište“ provodimo već petnaestu godinu. Kroz navedeni projekt građanima grada Osijeka svih dobnih skupina pružamo besplatno psihološko savjetovanje.

SILVIJA MIHALJEVIĆ Grad godinama financira naše Savjetovalište i Telefon psihološke pomoći

Projekt "Psihološko savjetovalište" iz gradskog je proračuna financiran sa 20.000 kuna, o kakvom je projektu riječ? - Projekt naziva „Psihološko savjetovalište za zaštitu djece i obitelji „Sunce““ u okviru Sunca, Društva za psihološku pomoć postoji od 2004. godine. Radi se…