INES NOVAK Želimo da se angažman naših predstavnika usmjeri i na razvoj lokalnih politika u području djece i roditelja

Udruga sa Gradom Osijekom surađuje od samih početaka, ali unazad par godina ta se suradnja intenzivirala. Grad Osijek pruža podršku kroz partnerstva na projektima te suradnjom i podrškom za pojedine aktivnosti.

INES PERIĆ Podrška i priznanja Grada Osijeka su dokazi kvalitetne suradnje koja je iz godine u godinu sve bolja

Dokkica je primila Pečat Grada Osijeka, koliko vam priznanje znači? - Ovo priznanje znači nam puno iz nekoliko razloga. Prije svega ono je dokaz da ne mora proći jako puno vremena da bi se trud i rad jedne organizacije priznao/nagradio.…