MARIJA ŠTAMBUK ČABAJ S djetetom treba razgovarati o trenutnoj situaciji, ne plašiti ga i reći mu istinu u obliku koji dijete može prihvatiti

Apeliram na roditelje da djecu dovode oni koji nemaju izbora. Na taj način možemo pomoći roditeljima i omogućiti socijalnu distancu one djece čiji ih roditelji stvarno nemaju mogućnost zbrinuti