DANIJEL BALAŽIĆ Film snimljen u sklopu projekta “Prevencija” pogledalo je više od 500 osnovnoškolaca

Projekt je baziran na aktivnostima vezanima za preveniranje nastanka invaliditeta uzrokovanog nekim rizičnim, neporomišljenim ponašanjima kod djece predadolescentske dobi.