Božićnice za umirovljenike i socijalno ugrožene građane

Povodom Božićnih blagdana, Grad Osijek će umirovljenicima s prebivalištem na području Grada čija ukupna mirovinska primanja ne prelaze 2.000 kuna, te socijalno ugroženim osobama koje se nalaze u evidenciji i beskućnicima isplatiti božićnice. RASPON Božićnice će se kretati u rasponu…