BORIS TRAJANOVSKI Želimo proširiti predstavljanje manjina na sve što manjinska društva mogu pokazati

Ove smo godine pripremili projekt „Dvije domovine, dve tatkovini“, koji je osmišljen kako bismo povezali pisce iz Hrvatske, makedonskog podrijetla, i pisce iz Makedonije, hrvatskog podrijetla.