Retfala

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA SARVAŠ ZA 2020.
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Dravska ulica 9.912,50
UKUPNO: 10.000,00 9.912,50
Red. broj PARKIRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Dravska ulica kod Pravoslavnog groblja 12.906,19
UKUPNO: 13.000,00 12.906,19
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Borovska cesta 60.053,18
UKUPNO: 60.000,00 60.053,18
Red. broj ODRŽAVANJE OTVORENIH OBORINSKIH KANALA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Izmuljivanje kanala u Dravskoj ulici od broja 49 do Pravoslavnog groblja i propusta ispod ceste u Dravskoj ulici između brojeva 45b i 49 7.036,90
UKUPNO: 7.000,00 7.036,90
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Održavanje zelenih površina, lokacije prema potrebi 9.933,00
UKUPNO: 10.000,00 9.933,00
SVEUKUPNO: 100.000,00 99.841,77