Proračun 2020. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2020.
bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom;
01.01.2019.-30.06.2020. te 01.01.2019.-31.12.2020.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
04. 2020.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 617.230.388 143.926.908 23
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 83.341.346 15.256.395 18
održavanje komunalne infrastrukture 30.728.000 5.377.179 17
javna rasvjeta 10.150.000 2.826.720 28
prometnice i promet 23.580.000 4.095.685 17
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
23.360.000 4.067.002 17
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
160.000 0 0
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.781.000 422.717 4
vatrogasna zaštita 2.500.000 625.000 25
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 41.176 19
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 300.000 0 0
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 16.079.346 4.694.639 29
2. GOSPODARSTVO 44.321.280 21.652.434 49
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
42.871.000 21.652.270 51
promicanje poduzetničke kulture 526.000 8.750 2
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.845.000 832.533 17
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
8.605.000 2.954.967 34
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
28.595.000 17.856.019 62
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 0 0
projekt CB NET-BIOS 277.600 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.172.680 164 0
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 138.221.787 41.902.717 30
odgoj 41.779.573 13.544.805 32
Dječji vrtić Osijek 40.904.573 13.215.208 32
obrazovanje 31.680.914 10.022.595 32
Osnove škole Grada Osijeka 24.227.704 7.358.629 30
kultura 25.432.800 7.100.159 28
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 13.694.800 4.033.621 29
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 4.550.000 1.434.532 32
Gradske galerije 760.000 234.809 31
Kulturni centar Osijek 1.146.000 119.040 10
sport 39.328.500 11.235.158 29
Športski objekti 20.135.000 6.058.035 30
4. PROGRAMI EU 73.051.864 5.880.909 8
pripreme projekata 645.000 1.285 0
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 5.419.600 602.939 11
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
3.214.000 196.671 6
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
49.234.764 1.854.262 4
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 13.884.500 3.033.141 22
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 654.000 192.611 29
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 23.091.560 5.077.675 22
prevencija i zaštita zdravlja 5.659.000 134.419 2
projekt “RealForAll” 129.000 20.863 16
promidžba zdravstvenih aktivnosti 170.000 7.000 4
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 7.000 5
socijalna zaštita stanovništva 6.973.000 1.163.833 17
naknada za troškove stanovanja 3.200.000 645.627 20
skrb o starim i nemoćnim osobama 4.380.000 1.648.050 38
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.800.000 1.523.050 40
skrb o djeci 2.849.560 654.373 23
naknada za novorođenu djecu 1.750.000 415.000 24
projekt “Škole jednakih mogućnosti” 839.560 239.373 29
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.060.000 1.470.000 48
Hrvatski crveni križ 2.000.000 820.000 41
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 410.000 41.875 10
prostorno planiranje i urbana komasacija 410.000 41.875 10
urbanistički planovi i urbana komasacija 410.000 41.875 10
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
13.208.000 3.303.571 25
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 6.050.000 1.205.623 20
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 3.075.800 336.200 11
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.405.000 386.962 28
pravni poslovi Grada 982.200 924.551 94
tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.695.000 450.235 27
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 141.464.869 13.816.874 10
izgradnja prometnica 21.550.000 25.000 0
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 3.670.000 180.939 5
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 1.350.000 31.361 2
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 39.619.425 6.772.029 17
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 250.000 0 0
izgradnja školskih prostora 5.820.043 468.682 8
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 18.185.401 4.345.471 24
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 10.230.000 104.963 1
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 18.300.000 1.706.914 9
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 2.530.000 0 0
objekti od značaja za Grad – dodatna ulaganja 2.400.000 0 0
zaštita okoliša 4.560.000 181.515 4
stanogradnja i visokogradnja 13.000.000 0
9. GRADSKA UPRAVA 100.119.682 36.994.459 37
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
31.630.200 9.965.226 32
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 12.332.130 2.631.575 21
financijski rashodi i kapitalne pomoći 23.445.352 10.322.238 44
izdatci za otplatu zajmova 24.791.000 12.414.511 50
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 355.000 73.654 21
predstavnička tijela 2.757.000 743.425 27
razvoj civilnog društva 210.000 80.000 38
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 4.599.000 763.830 17
%d blogeri kao ovaj: