Proračun 2019. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2019.
sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
12. 2019.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 599.400.000 552.589.206 92
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 90.796.566 84.906.032 94
održavanje komunalne infrastrukture 36.437.400 33.840.045 93
javna rasvjeta 10.265.290 10.265.160 100
prometnice i promet 24.441.680 21.814.443 89
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
24.231.180 21.675.577 89
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
156.000 103.922 67
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.822.370 9.735.048 99
vatrogasna zaštita 3.384.000 3.384.000 100
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 212.963 100
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 16.342.116 15.815.611 97
2. GOSPODARSTVO 38.068.590 35.489.154 93
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
36.873.510 34.906.305 95
promicanje poduzetničke kulture 266.000 219.634 83
jačanje konkurentnosti poduzetnika 2.697.500 2.289.254 85
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
5.275.000 3.837.417 73
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
28.135.000 28.060.000 100
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 500.010 500.000 100
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.195.080 582.849 49
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 207.040.221 199.453.764 96
odgoj 57.856.645 58.336.289 101
Dječji vrtić Osijek 56.833.311 57.353.214 101
obrazovanje 63.062.012 55.336.363 88
Osnove škole Grada Osijeka 50.263.064 44.121.864 88
kultura 45.807.624 45.537.980 99
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 33.123.930 32.859.120 99
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 6.345.970 6.348.655 100
Gradske galerije 922.094 936.059 102
Kulturni centar Osijek 178.210 169.094 95
sport 40.313.940 40.243.131 100
Športski objekti 19.320.320 19.320.226 100
4. PROGRAMI EU 66.971.693 55.266.639 83
pripreme projekata 682.475 472.412 69
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 6.885.730 6.418.193 93
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
1.681.655 1.060.245 63
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
3.432.543 975.276 28
Izgradnja i rekonstrukcija građevina u vlasništvu Grada 2.289.804 1.815.498 79
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 48.633.241 42.395.955 87
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 3.366.245 2.129.059 63
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 21.417.211 19.617.692 92
prevencija i zaštita zdravlja 5.488.680 5.414.470 99
projekt “RealForAll” 130.780 81.630 62
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 105.210 58
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 94.469 73
socijalna zaštita stanovništva 5.841.571 4.977.533 85
naknada za troškove stanovanja 3.129.000 2.784.088 89
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.437.000 3.129.565 91
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
2.850.000 2.581.285 91
skrb o djeci 2.934.560 2.605.016 89
naknada za novorođenu djecu 1.800.000 1.613.000 90
projekt “Škole jednakih mogućnosti” 839.560 841.746 100
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.535.400 3.385.897 96
Hrvatski crveni križ 2.000.000 2.000.000 100
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 804.150 123.438 15
prostorno planiranje i urbana komasacija 804.150 123.438 15
urbanistički planovi i urbana komasacija 804.150 123.438 15
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
7.447.300 6.069.502 81
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.772.500 1.332.589 75
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 960.800 807.677 84
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.351.930 1.316.788 97
pravni poslovi Grada 1.401.000 876.364 63
tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.961.070 1.736.084 89
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 74.559.510 63.285.811 85
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada i pripreme projekata 1.730.000 1.526.225 88
izgradnja prometnica 9.504.907 9.407.220 99
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 2.040.268 1.906.483 93
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 1.246.610 1.124.922 90
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 10.364.606 8.317.451 80
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 6.362.050 6.361.117 100
izgradnja školskih prostora 28.355.234 27.648.427 98
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 97.020 0 0
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 830.000 141.250 17
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 6.134.725 3.974.655 65
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 2.970.000 1.217.156 41
zaštita okoliša 1.949.090 1.660.903 85
stanogradnja i visokogradnja 2.975.000 0
9. GRADSKA UPRAVA 92.294.759 88.377.176 96
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.865.231 30.508.561 99
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada, razvoj e-sustava 12.489.872 10.617.530 85
financijski rashodi i kapitalne pomoći 24.115.051 23.302.395 97
izdatci za otplatu zajmova 17.416.100 17.271.283 99
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 271.855 250.609 92
predstavnička tijela 2.805.650 2.745.451 98
razvoj civilnog društva 167.000 165.000 99
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 4.164.000 3.516.347 84
%d blogeri kao ovaj: