Proračun 2017. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017.
Napomena: realizacija Proračuna Grada Osijeka za 2017. uključujući vlastite i namjenske izvore proračunskih korisnika
Rashodi po pojedinim područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2017. IZVRŠENO
12. 2017.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 537.500.000 450.432.424 84
1. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 166.290.069 161.148.195 97
preškolski odgoj 48.274.248 49.015.190 102
Dječji vrtić Osijek 47.416.248 48.157.767 102
obrazovanje 43.862.161 39.563.940 90
Osnove škole Grada Osijeka 31.498.707 29.866.058 95
kultura 40.462.660 39.005.010 96
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 30.580.180 29.498.360 96
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 5.029.100 4.933.672 98
Gradske galerije 582.850 593.823 102
sport 33.691.000 33.564.055 100
Športski objekti 16.830.000 16.830.000 100
2. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 21.997.500 18.107.570 82
poslovi deratizacije, dezinsekcije, higijeničarska služba 3.920.000 3.717.856 95
kontrola i suzbijanje komaraca 1.370.000 1.359.210 99
poslovi deratizacije 1.750.000 1.642.902 94
higijeničarska služba i sklonište za životinje 780.000 705.794 90
skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja 5.670.000 4.356.102 77
troškovi stanovanja socijalno ugroženih obitelji 4.200.000 3.243.802 77
potpore i donacije u socijalnoj skrbi 4.785.000 4.301.482 90
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Osijek 1.650.000 1.650.000 100
zaklada Srce grada Osijeka 250.000 250.000 100
potpore i donacije u zdravstvu-Osijek zdravi grad 862.500 110.731 13
projekt RealForAll 717.500 30.260 4
pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima) 6.760.000 5.621.401 83
uskrsnice i božićnice za umirovljenike i socijalno ugrožene 3.200.000 2.761.973 86
pomoć roditeljima za novorođenu djecu 1.950.000 1.605.200 82
3. PROGRAMI I PROJEKTI EU TE GOSPODARSTVO 71.256.609 34.137.991 48
opći poslovi poduzetništva, potpore i sufinanciranja djelatnosti u poduzetništvu i gospodarstvu 4.751.800 1.740.563 37
subvencije u poduzetništvu 3.244.000 3.026.126 93
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 23.848.100 23.825.500 100
poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede 699.000 596.181 85
pripreme projekata 10.205.000 523.746 5
IT zona 8.500.000 0 0
projekti 28.508.709 4.425.876 16
Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 19.266.570 2.447.563 13
Industrijska zona Nemetin 2.018.455 3.659 0
Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) 1.890.000 0 0
4. URBANIZAM I GRADITELJSTVO TE KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA TE MJESNA SAMOUPRAVA 158.698.273 123.501.014 78
uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju 3.275.250 1.426.045 44
adaptacije i rekonstrukcije te izgradnja spomenika 5.130.000 3.293.694 64
infrastruktura Sveučilište-Campus 530.000 19.229 4
Agencija za obnovu Tvrđe 450.000 408.333 91
uređenje pročelja objekata 2.700.000 2.598.440 96
stanogradnja i visokogradnja 7.364.500 3.878.945 53
kupnja stanova 4.000.000 1.036.708 26
Dječji vrtić Ribica, Sarvaš 2.855.500 2.842.237 100
ulaganja u poslovno kulturne objekte-EURODOM 26.144.919 26.144.919 100
izgradnja komunalne infrastrukture 44.101.787 20.081.913 46
održavanje komunalne infrastrukture 40.774.130 37.870.009 93
potpore i donacije s područja komunalne djelatnosti 336.000 184.671 55
stambena djelatnost 1.650.000 1.638.457 99
vatrogasna zaštita 2.569.000 2.539.228 99
Vatrogasna zajednica 2.384.000 2.384.000 100
projekti, studije i edukacije 1.563.413 838.348 54
gospodarenje otpadom i hortikultura 627.000 599.683 96
prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti 10.000.000 9.971.975 100
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.162.274 15.033.128 99
5. GRADSKA UPRAVA 119.257.549 113.537.653 95
rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene 33.333.894 32.998.054 99
materijalni rashodi, nabava opreme i namještaja, vozila te informatizacija grada 12.906.420 9.823.771 76
financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći 30.082.273 28.579.132 95
izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 32.733.800 32.681.844 100
izdatci za dane zajmove i depozite 1.000 0 0
izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 27.732.800 27.681.844 100
izdatci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000 5.000.000 100
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 270.000 268.037 99
naknade za rad predstavničkih tijela 2.103.000 1.795.562 85
ostali programi i aktivnosti ureda Grada 2.262.542 2.236.091 99
Lokalni izbori 2017. 1.907.542 1.904.241 100
promidžba i protokol, posebni gradski programi, sredstva proračunske zalihe 3.417.510 3.096.038 91
održavanje i ulaganje u poslovne prostore 2.148.110 2.059.125 96
%d blogeri kao ovaj: