Kako smo trošili – Urbanizam i komunalne djelatnosti

Napomena: Izvršenje rashoda djelatnosti urbanizma i graditeljstva, komunalno-stambenog gospodarstva, prometa i zaštite okoliša te mjesne samouprave Grada Osijeka i vlastitih izvora proračunskog korisnika za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.
VRSTA RASHODA/IZDATAKA PLANIRANO 2016. IZVRŠENO
12.2016.
URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, ZAŠTITA OKOLIŠA TE MJESNA SAMOUPRAVA 114.206.671 89.983.373
uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju 2.059.952 741.268
kupovina građevinskog zemljišta 300.000 33.644
adaptacije i rekonstrukcije građevina te izgradnja spomenika 3.435.200 1.455.199
Uređenje pročelja 2.300.000 299.999
Agencija za obnovu Tvrđe 555.200 555.200
stanogradnja i visokogradnja 8.972.500 5.702.641
kupnja stanova 4.122.500 2.141.651
dječji vrtić Ribica, Sarvaš 4.850.000 3.560.990
održavanje komunalne infrastrukture 42.163.081 40.209.311
ulična rasvjeta 9.491.940 9.042.527
održavanje zelenih površina i parkova 8.500.000 8.499.883
održavanje čistoće javnih površina 7.000.000 6.999.940
održavanje nerazvrstanih cesta 5.000.000 4.177.353
izgradnja komunalne infrastrukture 28.163.740 14.270.890
objekti komunalnog otpada 7.115.000 621.025
izgradnja – Intrazonska cesta Jug II 2.425.000 18.500
izgradnja biciklističkih staza (I. dio Vinkovačka, I. dio Sv.L.B.Mandić) 971.840 601.425
stambena djelatnost 1.687.500 1.635.336
potpore i donacije s područja komunale i urbanizma 224.000 66.434
tekuće aktivnosti prometa 190.000 118.611
projekti, studije i edukacije 3.394.500 2.161.401
programi i studije zaštite okoliša (zrak, tlo, buka) 525.000 462.500
gospodarenje otpadom i hortikulturom 643.750 640.989
prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti 6.030.000 5.942.132
vatrogasna zaštita 1.985.000 1.955.804
Vatrogasna zajednica 1.800.000 1.800.000
Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka 15.257.449 15.083.357
Izvor nadležni proračun 14.900.449 14.481.043
*Izvor vlastiti i namjenski prihodi 357.000 602.314
%d blogeri kao ovaj: