Kako smo trošili – Po područjima

Napomena: Izvršenje rashoda Grada Osijeka te vlastitih izvora proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.
Rashodi po pojedinim područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2016. IZVRŠENO
12. 2016.
1. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 134.273.172 134.936.672
preškolski odgoj 45.850.440 46.754.463
Dječji vrtić Osijek 44.841.340 45.820.203
kultura i tehnička kulturu 38.630.201 39.964.772
kazališta (HNK u Osijeku i Dječke kazalište Branka Mihaljevića) 32.804.780 34.422.880
galerije (Gradske galerije) 684.600 593.727
obrazovanje 36.797.531 35.271.918
osnovne škole (20 osnovnih škola Grada Osijeka) 33.274.713 31.891.191
sport 12.995.000 12.945.519
2. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 23.004.100 18.400.745
poslovi deratizacije, dezinsekcije, higijeničarska služba 7.203.600 5.450.487
kontrola komaraca 5.000.000 3.389.981
skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja 5.748.500 5.202.197
troškovi stanovanja socijalno ugroženih obitelji 4.408.500 4.149.184
potpore i donacije u socijalnoj skrbi 4.770.000 3.011.498
pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima) 5.155.000 4.660.064
uskrsnice i božićnice za umirovljenike i soc. ugrožene 2.200.000 2.149.634
pomoć roditeljima za novorođenu djecu 1.700.000 1.406.800
“Osijek zdravi grad”, potpore i donacije u zdravstvu 127.000 76.500
3. GOSPODARSTVO TE PROGRAMI I PROJEKTI EU 62.260.633 51.661.899
Industrijska zona Nemetin 9.312.803 6.096.627
opći poslovi poduzetništva, potpore i sufinanciranja u poduzetništvu i gospodarstvu 3.706.000 687.518
subvencije, kapitalne pomoći, kreditiranja i dokapitalizacije 42.541.800 42.136.572
GPP d.o.o. 18.100.000 18.100.000
Športski objekti d.o.o. 15.838.000 15.838.000
Unikom d.o.o Zoo vrt 3.810.000 3.810.000
Tržnica d.o.o. 450.000 450.000
Regionalna razvojna agencija Slavonije i baranje d.o.o. 950.000 950.000
Zračna luka Osijek d.o.o. 950.000 950.000
Subvencije kamata po poduzetničkim kreditima 584.800 225.550
UKOP d.o.o. 930.000 930.000
Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. 329.000 329.000
Osječki sajam d.o.o. 300.000 300.000
Obnovljivi izvori energije d.o.o. 190.000 190.000
poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede 806.830 497.293
pripreme projekata 1.690.200 625.411
projekti EU 4.203.000 1.618.478
4. URBANIZAM I GRADITELJSTVO TE KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO 114.206.672 89.983.373
uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju 2.059.952 741.268
adaptacije i rekonstrukcije građevina te izgradnja spomenika 3.435.200 1.455.199
Agencija za obnovu Tvrđe 555.200 555.200
stanogradnja i visokogradnja 8.972.500 5.702.641
održavanje komunalne infrastrukture 42.163.081 40.209.311
izgradnja komunalne infrastrukture 28.163.740 14.270.890
stambena djelatnost 1.687.500 1.635.336
potpore i donacije s područja komunale i urbanizma 224.000 66.434
tekuće aktivnosti prometa 190.000 118.611
projekti, studije i edukacije 3.394.500 2.161.401
gospodarenje otpadom i hortikulturom 643.750 640.989
prioriteti mjenih odbora i gradskih četvrti 6.030.000 5.942.132
vatrogasna zaštita 1.985.000 1.955.804
Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka 15.257.449 15.083.357
5. JAVNA UPRAVA 115.990.923 105.319.726
rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene 33.272.830 30.409.195
materijalni rashodi, nabava opreme i namještaja te informatizacija grada 12.347.338 10.199.869
krediti, jamstva, kamate, naknade, subvencioniranja i ostali financijski rahodi 62.724.405 57.630.716
naknade za rad predstavničkih tijela 2.114.700 2.114.631
promidžba i protokol Grada, posebni gradski programi
(proslave, događanja)
3.176.650 2.961.011
gospodarenje poslovnim prostorima 1.630.000 1.425.928
nacionalne manjine, političke stranke i ostali rashodi 725.000 578.376