Kako smo trošili – Društvene djelatnosti

Napomena: Izvršenje rashoda društvenih djelatnosti Grada Osijeka te vlastitih izvora proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
2016.
IZVRŠENO
12. 2016.
DRUŠTVENE DJELATNOSTI 134.273.172 134.936.672
preškolski odgoj 45.850.440 46.754.463
Dječji vrtić Osijek 44.841.340 45.820.203
Izvor nadležni proračun 29.631.100 29.231.031
*Izvor vlastiti i namjenski prihodi 15.210.240 16.589.172
Vjerski i privatni vrtići 708.000 708.000
Ostali programi iz predškolskog odgoja 301.100 226.260
tehnička kultura 461.000 429.095
kultura 38.169.201 39.535.677
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 28.126.380 29.562.781
Izvor nadležni proračun 11.720.000 11.719.413
*Izvor vlastiti i namjenski prihodi 16.606.380 17.843.369
Dječje Kazalište Branka Mihaljevića 4.678.400 4.860.099
Izvor nadležni proračun 3.465.725 3.395.725
*Izvor vlastiti i namjenski prihodi 1.282.675 1.464.374
Gradske galerije 684.600 593.727
Izvor nadležni proračun 499.600 462.490
*Izvor vlastiti i namjenski prihodi 185.000 131.237
Gradska i sveučilišna knjižnica 2.200.000 2.200.000
Osječko ljeto kulture 599.000 613.749
Europska prijestolnica kulture 2020. 528.459 521.694
Programska djelatnost udruga i ostalih korisnika iz područja kulture 434.025 429.500
Obnova, čišćenje i popravci gradskih spomenika 380.000 374.877
Ostali programi u kulturi 538.337 379.250
obrazovanje 36.797.531 35.271.918
Osnovne škole Grada Osijeka-materijalni rashodi 26.700.456 24.980.392
Izvor nadležni proračun 13.112.204 12.983.983
*Izvor vlastiti i namjenski prihodi 13.588.252 11.996.409
Osnovne škole Grada Osijeka-investicije 4.874.761 4.818.386
Posebne djelatnosti u naobrazbi 2.643.750 2.556.587
*rad s djecom-posebne potrebe (ADHD) 771.050 771.011
*produženi boravak u osnovnim školama 1.057.070 1.057.062
*pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama 1.721.114 2.112.382
Stipendije i potpore 457.450 404.171
Pučko otvoreno učilište 400.000 400.000
sport 12.995.000 12.945.519
poticanje i promicanje sporta 1.121.000 1.120.000
sport djece i mladeži 540.000 540.000
sustav sportskih priprema i natjecanja 993.000 993.000
djelovanje sportskih udruga-klubova 5.470.000 5.470.000
sportske aktivnosti osoba s invaliditetom 445.000 445.000
sportske zajednice i savezi 2.952.500 2.952.500
zajednički programi 365.000 363.885
       gospodarenje, korištenje, izgradnja i opremanje sportskih objekata 1.108.500 1.061.133