Proračun 2015. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA
PLANIRANO OSTVARENO                1.-12. 2015.
UKUPNI PRIHODI 405.550.000 376.292.000
UKUPNI RASHODI 405.550.000 366.817.572
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO                1.-12. 2015.
1. Prihodi od poreza 224.323.648 211.739.404
Porez i prirez na dohodak 202.023.578 191.086.558
Porez na promet nekretnina 16.000.000 15.486.664
Porez na tvrtku 3.550.000 2.667.024
Ostali porezni prihodi 2.750.070 2.499.158
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 70.145.608 56.957.109
Pomoć Fonda za zaštitu okoliša 11.101.552 2.764.775
Sanacija odlagališta 7.700.000 691.834
Energetska obnova obiteljskih kuća 480.000 470.345
Javna rasvjeta 500.000 381.045
DV Ribica 1.200.000 0
Nabava komunalnog vozila 1.221.552 1.221.552
Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava 7.841.983 5.955.693
Industrijska zona Nemetin 2.700.267 2.148.119
Projekt Pomoćnici u nastavi 1.651.049 1.426.952
Projekt Mlinarev put-Vodenica na Dravi 2.181.453 1.350.790
Ostale pomoći 1.309.214 1.029.832
Pomoći iz Državnog proračuna 14.460.400 11.691.557
Izgradnja javne prometne površine Campus 1.850.000 1.650.616
Kontrola komaraca 4.500.000 3.504.365
Zacjevljenje kanala Crni Fok 1.400.000 1.362.264
 Sanacija odlagališta Filipovica 5.500.000 3.920.392
Ostale pomoći iz države 1.210.400 1.253.920
Pomoći iz Županijskog proračuna 17.036.063 17.564.394
Za HNK u Osijeku 11.600.000 11.744.000
Redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta 5.000.000 5.284.362
Ostale pomoći iz županije 436.063 536.033
Pomoći za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva 19.705.610 18.980.690
3. Prihodi od imovine 29.091.838 24.604.396
Naknade za koncesije 3.499.543 3.646.751
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.500.000 2.100.411
Prihodi od zakupa poslovnih objekata-poslovni prostor 10.000.000 7.675.329
 Korištenje javnih gradskih površina 2.650.000 2.631.002
Prihodi od spomeničke rente 3.671.643 3.178.979
Ostali prihodi od imovine 6.770.652 5.371.924
4. Prihodi od pristojbi i naknada 53.361.416 53.267.820
Naknada za legalizaciju 3.500.000 2.513.456
Komunalna naknada 43.193.000 43.855.391
Komunalni doprinos 3.475.000 4.178.752
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 3.193.416 2.720.221
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe 1.110.500 1.126.200
Prodaja Službenog glasnika 20.000 5.700
Prihodi od sponzora (Osječko ljeto kulture) 90.500 90.500
Tekuća donacija 1.000.000 1.030.000
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 17.942.000 1.861.308
Kazne 866.000 935.651
Prihodi s osnove posebnih ugovora 15.200.000 249.627
Ostali prihodi 1.876.000 676.031
7. Prihodi od prodaje 12.834.000 7.945.257
Prihodi od prodaje stanova 5.320.000 5.264.200
Prihodi od građevinskih zemljišta 1.721.000 1.581.130
Prihodi od prodaje zona 2.725.000 5.143
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 992.211
Ostali prihodi od prodaje 68.000 102.573
8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 37.241.000 18.790.505
Povrat zajmova dan trg. društvima 2.770.000 2.769.203
Kratkoročni kredit 25.000.000 10.022.500
Dugoročni kredit 9.411.000 5.963.551
Ostali primici 60.000 35.252
9. Rezultat poslovanja -40.500.009 -40.500.009
Višak/ manjak poslovanja -40.500.009 -40.500.009

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: