PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA VIŠNJEVAC ZA 2018.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Ulica Petra Svačića 156.470,06
2. Ulica Ante Starčevića – istočna strana od nadvožnjaka 0,00
UKUPNO: 140.000,00 156.470,06
Red. broj PARKIRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Ulica Ante Starčevića – kod groblja (nastavak izgradnje) 0,00
UKUPNO: 140.000,00 0,00
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Ulica Tina Ujevića 51.257,38
2. Školska ulica 0,00
UKUPNO: 270.000,00 51.257,38
Red. broj SPORTSKA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Nogometno igralište NK Višnjevac 0,00
UKUPNO: 20.000,00 19.525,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Betonski roštilji na Staroj Dravi 0,00
UKUPNO: 18.800,00 18.798,75
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Otvorena internet mreža – Osnovna škola Višnjevac, Crni put 41 0,00
2. Otvorena Internet mreža – Mjesni odbor Višnjevac, J.J.Strossmayera 2 0,00
UKUPNO: 20.000,00 19.875,00
SVEUKUPNO: 608.800,00 265.926,19