PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA TENJA ZA 2018.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Ulica Ante Kovačevića 27 0,00
2. Ulica svete Ane 42 0,00
3. Zagrebačka ulica – neparna strana 0,00
UKUPNO: 0,00 0,00
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Parkiralište kod pravoslavnog groblja u Ulici fra Grge Martića 8.683,75
2. Projektna dokumentacija za novu javnu rasvjetu u ulicama Vladka Mačeka, Svete Ane i Fra Grge Martića 0,00
UKUPNO: 70.000,00 8.683,75
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Pješački prijelaz u Ulici svete Ane kod Ulice Jure Kaštelana 0,00
2. Ulica Tome Martića 299.975,93
UKUPNO: 300.000,00 299.975,93
Red. broj SPORTSKA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Uređenje sportskog igrališta Adica 0,00
UKUPNO: 79.600,00 79.687,50
Red. broj ODRŽAVANJE OTVORENIH OBORINSKIH KANALA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Ulica Vladka Mačeka – neparna strana 0,00
UKUPNO: 100.000,00 0,00
SVEUKUPNO: 549.600,00 388.347,18