PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA SARVAŠ ZA 2018.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Ulica Vjekoslava Celestina 194.429,54
2. Osječka ulica 0,00
3. Ulica Mihovila Pavleka Miškina 0,00
4. Iločka ulica 0,00
UKUPNO: 195.000,00 194.429,54
Red. broj PARKIRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Dravska ulica kod Pravoslavnog groblja 0,00
2. Osječka ulica 55 ispred Dječjeg vrtića “Ribica” 0,00
UKUPNO: 22.000,00 0,00
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Projektna dokumentacija za izgradnju ceste od Riječke ulice do Ulice Vjekoslava Celestina 0,00
UKUPNO: 30.000,00 0,00
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Osječka ulica 64, dvorište MO Sarvaš 0,00
UKUPNO: 10.000,00 0,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Klupe – lokacija prema potrebi 0,00
UKUPNO: 10.000,00 0,00
Red. broj ODRŽAVANJE OTVORENIH OBORINSKIH KANALA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Kanal koji presijeca Osječku ulicu između brojeva 90 i 92 i 77 i 79 (katastarske čestice 383 i 292 k.o. Sarvaš) 0,00
UKUPNO: 10.000,00 0,00
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Uređenje zgrade MO Sarvaš (prostor nekadašnjeg vrtića) 0,00
UKUPNO: 92.600,00 0,00
SVEUKUPNO: 369.600,00 194.429,54